Transparentní příspěvkový účet 5668322379 / 0800 vedený u České spořitelny. ZOO PARK CENTRUM s.r.o.

Naše cíle

 Naše hlavní aktivity

 

ochrana ohrožených a handicapovaných druhů

 
adopce ohrožených a handicapovaných druhů zvířat

 
záchranné a azylové centrum pro živočichy

 
výchovně-vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na ochranu přírody

 
profesionální odchyt všech druhů zvířat (zejména ptactvo)

 
přeprava zvířat do velikosti středně velkých zvířat v rámci EU

 
 CPRZU
 
IMG_20190921_144045